Телефони: 032622890 / 0884641904

Любопитно, знаете ли, че?

                   Любопитно, знаете ли, че? ...

Облеклото при децата

 

Знаете ли, че ако в съременния живот облеклото на детето определя пола му, то през XVII – и средата на XVIII век облеклото по-скоро е определяло класовата му принадлежност, неговата независимост и власт. В днешно време едва ли бихте облекли момченцето си в рокля, но през XVII век това е било съсвсем нормално. Това не означавало, че момченцето е женствено, това просто е означавало ,че момченцата не са порастнали достатъчно, за да преминат в света на мъжете - света на бриджа ( който между другото е измислен през XVI) и сюртука.

Бриджът при мъжете и по-големите момченца, показвал, че те вече са навлезли в света на големите, защото тръгвали на работа или на училище и се отделяли от семейството. Пп този начин се рзличавали от тези, които носели рокли, като жени и малки деца, които си стояли в къщи. Освен роклите свидетелсво за това, че някой си стои в дома и не работи и учи, били малки шапчици, които скривали косата.

Колкото повече момченцата пораствали, толкова повече се оттървавали от елементите, говорещи за тяхната подчинена роля. Първо се освобождавали от шапчиците – на момченцето позволявали да си покаже къдриците. А когато детето навършвало 6-7 годинки, то захвърляло и роклята, а на нейно място обличал бриджове и умален модел на сюртук. Но въпреки това всяка една беля е можела да върне момченцето към носенето на рокля –затова децата в онова време са се старали да се държат добре.