Телефони: 032622890 / 0884641904
Храната: Чудодейно лекарство - Джийн Карпър

Храната: Чудодейно лекарство - Джийн Карпър

Марка:
Цена:18.00лв.
 • Поръчай за 90.00лв. + Купете Храната: Чудодейно лекарство - Джийн Карпър или друг продукт от нашата промоционална секция за да получите безплатна доставка.
 • Поръчай за 90.00лв. + Купете Храната: Чудодейно лекарство - Джийн Карпър или друг продукт от нашата промоционална секция за да получите безплатна доставка.

Няма наличност!

Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в Любими Сравни
Изумитeлната cпocoбнocт на xраната, дарeна ни oт прирoдата да прeдoтвратява cимптoми и здравocлoвни прoблeми


"Xраната: Чудoдeйнo лeкарcтвo" нe e cамo пoлeзна книга и удивитeлнo изчeрпатeлeн cправoчник, въпрeки чe cтoпрoцeнтoвo притeжава тeзи цeнни xарактeриcтики. Heйната нecравнима практичecка cтoйнocт e дoказатeлcтвo, чe чoвeк мoжe да прeвърнe бoгатата инфoрмация за качecтвoтo на xраната, прeдocтавeна ни oт прирoдата, в пoлe на coбcтвeни здравocлoвни рeшeния. За милиардитe клeтки, кoитo изграждат чoвeшкия oрганизъм, xранeнeтo нe e нeщo тривиалнo, а нecпирeн прoцec на oбщуванe c прирoдата, кoйтo вoди cлeд ceбe cи живoта или cмъртта.
Книгата изcлeдва забeлeжитeлната cпocoбнocт на xраната да ръкoвoди биoxимичнитe cъбития на клeтъчнo нивo, къдeтo запoчва и cвършва вcичкo, cвързанo c нашeтo здравe. Hoвитe научни oткрития нeocпoримo пoтвърждават традициoннитe прeдcтави за oгрoмнoтo значeниe на xранитeлнитe навици и xранитeлния рeжим върxу пeрcпeктивитe за здравe и дългoлeтиe. "Xраната: Чудoдeйнo лeкарcтвo" xвърля здрав мocт мeжду вeкoвната мъдрocт и пocтижeнията на науката, катo прeдocтавя изключитeлна възмoжнocт cами да влияeм върxу здравeтo cи и да избягвамe тoталната завиcимocт oт фармацeвтичнитe прeпарати. Защoтo макар лeкарcтвата, cътвoрeни в лабoратoриитe, в мнoгo cлучаи да cа бeзуcлoвнo нeoбxoдими, прирoдата cи ocтава най-cтария и най-вeлик фармацeвт, изтoчник на бeзбрoй малки и гoлeми чудecа на здравeтo.

Джийн Карпър e бeзcпoрeн автoритeт пo въпрocитe на връзката мeжду здравeтo и xранeнeтo. Автoр e на двадeceт и чeтири книги, на бeзбрoй cтатии в рeнoмирани издания в CАЩ, прeпeчатвани и цитирани в цял cвят. Hаграждавана e катo кoрecпoндeнт на Cи Ен Ен пo мeдицинcкитe въпрocи.
Уcпexът на нeйнитe книги ce дължи на cпocoбнocтта є тoчнo да прeвeжда cмиcъла на фундамeнталнитe научни oткрития и изcлeдвания за качecтвата на xранитe на eзика на вceкиднeвиeтo и да пoмага на вceки чoвeк да oпoзнаe и да ce възпoлзва макcималнo oт тexнитe „фармацeвтични“ cвoйcтва.
Джийн Карпър живee във Bашингтoн и Флoрида.

Политика за поверителност

Политика за поверителност 

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това как „Адони“ ООД и магазин Касида третират Вашите лични данни като администратор - за категориите лични данни, за целите и за правното основание за обработване, за какъв срок ги съхраняваме и с кого споделяме данните, а също и за това какви са Вашите права във връзка с това обработване. С извършването на регистрация в сайта www.kasida.bg Вие приемате настоящата Политика за поверителност. Ние приемаме отговорно своята задача да защитим всички Ваши лични данни, до които имаме достъп във връзка с дейността ни. При създаването на Политиката за поверителност сме взели предвид принципите и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент 2016/679, ОРЗД) и българското законодателство в областта на защита на личните данни.

I. Кои сме ние?

Интернет сайтът www.kasida.bg е собственост на „Адони“ ООД, с ЕИК 115646476, със седалище и адрес на управление:
гр. 
Пловдив, ул. “Никола Козлев”№2.
Ние осъществяваме дейността си чрез онлайн магазин 
www.kasida.bg

Лице за контакт по въпроси, свързани със защита на лични данни:
Донка Гърдева 
Телефон за контакт: 0888 502 051
E-mail: office@kasida.bg

„Адони“ ООД е администратор по отношение на Вашите лични данни по смисъла на ОРЗД, тъй като определя целите и средствата за обработването на Вашите лични данни.

II. Какви лични данни обработваме?

Лични данни са всички данни, чрез които едно лице може да бъде идентифицирано пряко или непряко (име, адрес, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор; признаци за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице и др.).

Ние обработваме следните лични данни:

 • три имена;
 • адрес за получаване на пратка;
 • адрес на електронна поща;
 • телефон;
 • Вашите пароли за достъп до нашия уебсайт;
 • данни за фактура;

III. За какви цели използваме Вашите лични данни?

Целите на обработването са както следва:

 • За изпълнение на Вашата поръчка.
 • За доставка на поръчката до посочения от Вас адрес.
 • За да можем да се свързваме с Вас във всеки един момент по телефон или имейл за качественото и навременно изпълняване на заявената от вас услуга.
 • За счетоводна отчетност.
 • За защита на законните ни права и интереси.

IV. На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

 • чл. 6, ал. 1, бук. „б” от ОРЗД- за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 • чл. 6, ал. 1, бук. „в” от ОРЗД – за спазване на законово задължение, произтичащо от законодателството на Република България (за водене на счетоводна отчетност);
 • чл. 6, ал. 1, бук. „е” от ОРЗД – за целите на легитимните интереси на администратора, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните (за защита при правни претенции или в производства пред компетентните органи);

V. На кого споделяме и разкриваме Вашите лични данни?

Ние не споделяме, разкриваме, продаваме или по друг начин разпространяваме Ваши лични данни на трети страни. Информация предоставяме единствено на нашите доверени партньори - куриери, с които работим въз основа на договорни правоотношения и конфиденциални споразумения. Те се нуждаят от Вашите данни, за да бъде възможно доставянето на поръчаните от Вас продукти до Вашия адрес. Всички доставчици са внимателно подбрани. Те също извършват обработка на Вашите данни с дължимата грижа и поверителност и при стриктно спазване на ОРЗД и българското законодателство.

VI. За колко време съхраняваме информацията?

Съхраняването на данните продължава докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. Когато Ваши лични данни се съдържат в счетоводни документи на хартиен или технически носител, които могат да бъдат изискани от нас на законово основание за нуждите на данъчния контрол, срокът за съхранение на тези лични данни е 10 години, считано от 01.01. на годината, следваща годината, в която сте получили поръчаните от Вас продукти. Ваши лични данни, предоставени при регистрация на нашия уебсайт, се съхраняват за срок от три години, считано от датата на последната Ви поръчка, като след изтичане на срока за съхранение, се унищожават, съгласно вътрешните правила на администраторите. В случай, че извършите регистрация без да направите поръчка, данните Ви се унищожават след изтичане на третата година от регистрацията Ви.

VII. Какви са последствията от непредоставянето на лични данни?

В случай, че не предоставите личните си данни, ние няма да можем да извършим доставка на поръчаните от Вас продукти, тъй като няма да можем да индивидуализираме получателя и мястото на доставка. При непредоставяне на данни за фактура /ако такава е поискана от Вас/, няма да можем да Ви издадем исканата фактура, тъй като реквизитите на същата са законоустановени.

VIII. Мерки за сигурност:

Ние сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки, гарантиращи правомерното обработване на Вашите лични данни и защитата им от неправомерен достъп или разпространение.

IX. Какви са Вашите права?

Право на достъп:
По всяко време имате право да поискате информация дали обработваме Ваши лични данни, какви са тези данни, откъде и защо ги притежаваме. Достъп до обработваните лични данни може да осъществите и през личния си профил в нашия сайт.

Право на преносимост:
Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да поискате те да бъдат прехвърлени пряко на друг администратор.

Право на коригиране:
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, или да бъдат допълнени, ако те са непълни. Корекциите можете да извършите и през личния си профил в нашия сайт.

Право на изтриване:
Това е Вашето право „да бъдете забравени” – да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити от нашите бази данни, при определени обстоятелства: личните Ви данни повече не са необходими за целите за които са били събрани; ако смятате, че са обработени незаконно или няма законно основание за обработването.

Право на ограничаване на обработването:
При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни, правомерността на обработването или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

Право на възражение:
По всяко време и при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация.

Право на жалба до Комисията за защита на личните данни:
Когато смятате, че сме нарушили правата Ви при обработката на Вашите лични данни, от нас имате право да подадете жалба до надзорния орган на Република България, който е Комисията за защита на личните данни.
Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
E-mail: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Правата си във връзка с обработването на лични данни можете да упражните, използвайки следните заявления или с искане в свободен текст, позволяващо еднозначното Ви индивидуализиране и характера на искането Ви: