Меню
Профил
Език

Категории

Искане за преносимост на лични данни

Искане за преносимост на лични данни

в съответствие с чл. 20 от ОРЗД

От:

 

Три имена:

 

Телефон за връзка:

 

E- mail:

 

 

До:

 

Наименование:

„Адони“ ООД

ЕИК:

115646476

Седалище и адрес на управление:

гр. Пловдив, ул. „Никола Козлев“ № 2

Телефон:

0888502051

Уебсайт:

www.kasida.bg

Управител:

Донка Гърдева

 

 

            Моля, на основание чл. 20, пар. 2 от ОРЗД,  всички свързани с мен лични данни, които се обработват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на :

 

Администратор, получаващ данните:

 

Наименование:

 

ЕИК:

 

Седалище и адрес на управление:

 

Телефон:

 

Уебсайт:

 

Управител:

 

 

 

Друг:

 

 

 

 

            Моля, личните данни да бъдат предадени на посочения от мен адрес чрез:

 

□ електронна поща в електронен вид;

 

В случай, че искането Ви не бъде изпълнено без основание или имате съмнения относно законосъобразността на обработването на Вашите лични данни, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните за територията на Република България. Адресът на Комисията за защита на личните данни е гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

 

Дата: .....................                                                                           Подпис: ............................