Телефони: 032622890 / 0884641904

Laser Pegs

Laser Pegs

Laser Pegs

Laser Pegs е уникална серия конструктори, които се отличават с високо качество на сглобяването, поне 3 начина на игра, съвместими са с други конструктори и спомагат за развиване на въображението, пространственото мислене, предлагат интуитивен подход за знания в областта на физиката, технологиите, математиката. Това което отличава Laser Pegs от останалите конструктори и ги поставя на едно коренно различно ниво са елементи при сглобяването и захранваща основа, които осигуряват осветеност и уникална визия на всеки конструктивен елемент и на сглобената конструкция. Laser Pegs с гордост носи отличия и над 12 патента, свързани с осветеността. Тайната на светещите елементи се дължи на патентована технология за включване на малки диоди във вътрешността им.

0

продукти